Valmentajien tehtävät ja vastuut

 

HTS:n valmentajat ja ohjaajat pätevöityvät omatoimisen opiskelun, ohjaajakokemuksen ja kouluttautumisen kautta. Tavoitetasona pidetään, että jokainen seuran ohjaustöitä tekevä käy Suomen Tennisliiton (STL) Ohjaajakoulutuksen (taso I) ja että laajemmin valmennustyötä tekevät ovat vähintään Seuravalmentajatasoisia (taso II).

Laadukkaan valmennustoiminnan kannalta on välttämätöntä, että vastuuvalmentajat ovat riittävän koulutuspohjan omaavia, kokeneita ja luonteeltaan sopivia työskentelyyn lasten ja nuorten kanssa ja että he tuntevat omakseen seuran arvoista ja eettisistä linjauksista muodostetun toimintalinjan. Valmentajien rekrytointi tehdään tätä periaatetta silmällä pitäen huolella.

Valmentajat luovat perustan ohjattavien kehittymiselle ja viihtymiselle seurassa ja harjoituksissa. Valmentajien keskinäiset keskustelut toiminnan ”pyörittämisestä” ovat hyväksi laadukkaan toiminnan takaamiseksi.

HTS:n valmennustoimintaa johtaa valmennuspäällikkö Suheil "Su" Lizana htsvalmennus(at)hotmail.com tai 044 204 9902

Valmennuspäällikön tehtävät

1. Valmennus / ohjaus

 • valmennus- ja ohjaustoiminnan edellytysten luominen ja turvaaminen (tilat, välineet)
 • valmennuksen suunnittelu yhteistyössä valmentajien ja ohjaajien kanssa (ml valmennusryhmien perustaminen, alkeiskurssit ym)
 • kausisuunnitelmien tarkistus ja taltiointi ennen kauden alkua
 • osallistuminen käytännön valmennus- ja ohjaustoimintaan
 • käytännön valmennuksen seuranta ml ratkaisut mahdollisista ohjattavien siirroista ryhmästä toiseen (yhdessä valmentajien ja vanhempien kanssa)
 • tasapuolisen ohjauksen seuranta
 • ohjattavien oheisharjoittelun ohjaus
 • pelaajien fysiikka- ja tekniikkatestien sekä itsearviointien toteuttaminen ja tulosten taltiointi
 • seuran valmennusmateriaalin tuottaminen ja jakaminen
 • valmentajapalautteen kokoaminen ja yhteenveto
 • valmennuksen toteutuman (toimintakertomuksen) tarkistus ja taltiointi kauden jälkeen
 • yhteydenpito ohjattavien vanhempiin

2. Koulutus

 • valmentajien rekrytointi yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • valmentajien koulutustason ja -tarpeiden kartoitus ja taltiointi
 • valmentajien ilmoittaminen ohjaajapätevyyttä lisääville kursseille
 • seuran sisäisten koulutustilaisuuksien järjestäminen
 • seuran valmentajakerhon johtaminen
 • vierailevien asiantuntijoiden kutsuminen seuran valmentajatapahtumiin
 • oman koulutustason ja osaamisen ylläpito ja kehittäminen osallistumalla tarvittaessa eri koulutuksiin
 • tarvittaessa osallistuminen seuran hallituksen kokouksiin valmentajien edustajana

3. Koulut, liikuntatoimi, kaupunki

 • yhteistyö koulujen kanssa (liikuntatunnit - tennis)
 • yhteistyö kaupungin liikuntatoimen kanssa
 • yhteistyö muiden liikuntatoimijoiden kanssa (seuran kuntosalivuorot, muut liikuntatapahtumat, joihin seura osallistuu yms.)

Valmentajien tehtävät

1. Valmennus / ohjaus

 • valmennuksen suunnittelu yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa (ml kausisuunnitelmien laatiminen, valmennusryhmien perustaminen, alkeiskurssit ym)
 • käytännön valmennus- ja ohjaustoiminnan toteutus
 • ohjattavien oheisharjoittelun ohjaus yhdessä valmennuspäällikön kanssa
 • ohjattavien harjoitusaktiivisuuden seuraaminen
 • valmennuksen toteutuman (toimintakertomuksen) laatiminen kauden jälkeen
 • tarvittaessa yhteydenpito ohjattavien vanhempiin

2. Koulutus

 • seuran sisäisiin koulutustilaisuuksiin osallistuminen
 • seuran valmentajakerhon toimintaan osallistuminen
 • oman koulutustason ja osaamisen ylläpito ja kehittäminen osallistumalla tarvittaessa eri koulutuksiin

Valmentaja ja HTS

Valmentaja edustaa käytöksellään Hämeenlinnan Tennisseuraa kaikissa tennistapahtumissa. Valmentaja sitoutuu noudattamaan seuran hallituksen hyväksymiä valmennuksen ja toiminnan periaatteita.
 
Valmentaja suunnittelee ja toteuttaa harjoitukset tunnollisesti ja parhaan kykynsä mukaan sekä käyttäytyy niissä ja kilpailumatkoilla asiallisesti. Valmentaja pitää kirjaa harjoituksissa läsnä olleista pelaajista.

Valmentaja on oikeutettu ja velvollinen kehittämään itseään valmentajana. Valmentaja osallistuu seuran tai liiton järjestämään koulutukseen yhteisesti sovittavassa laajuudessa.

Seuran valmentajien yhteystiedot löydät TÄÄLTÄ.