Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa ja se korvaa vuodesta 1999 voimassa olleen kansallisen henkilötietolain. Asetus asettaa jonkin verran uusia velvoitteita rekisterinpitäjille ja antaa uusia oikeuksia rekisteröidyille. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn paitsi yksityishenkilöiden yksityiseen käsittelyyn.