Seuran jäsenyys

Seuran jäsenyys oikeuttaa osallistumaan seuran järjestämään valmennukseen. Valmennusryhmiin kuuluvilla on oikeus osallistua seuran sisäisiin kilpailuihin. Jäsenyys oikeuttaa edustamaan seuraa STL:n hyväksymissä kansallisissa kilpailuissa, joihin osallistuttaessa on oltava jonkun tennisseuran jäsen. Osallistuminen valmennukseen seuran jäsenenä mahdollistaa myös kehittymisen kilpapelaajaksi ja voi tuoda paikan seuran sarjatennisjoukkueissa.

Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu nou­dat­tamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön.

Jäsenyyttä voi hakea

täyttämällä Jäsenhakemus -välilehdellä oleva sähköinen lomake ja lähettämällä se seuralle Lähetä-painikkeella. 

Saatuamme jäsenhakemuksesi jäsenmaksulasku lähetetään annettuun osoitteeseen.

HTS käsittelee jäsentietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Jäsentietoja säilytetään Suomen Tennisliiton ylläpitämässä TennisClub-toiminnanohjausjärjestelmässä.

Jäsenedut ja -maksut vuonna 2020

Jäsenedut

- Osallistuminen HTS:n järjestämiin kansallisiin kilpailuihin ½ hinnalla

- 20 €:n alennus Aulangon tenniskenttien aikuisten kausikortista

- 10 €:n alennus Aulangon tenniskenttien junioreiden (alle 18-v) kausikortista

- 2 €:n alennus sulkapallotunnista Jyrätien liikuntahallissa

Jäsenmaksut

- Aikuiset 25 €

- Juniorit (alle 18-v) 15 €

 

Eroaminen seuran jäsenyydestä

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan mer­kit­semistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mut­ta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edel­lyt­tä­mät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.