Toimintakertomus 2019

Hämeenlinnan Tennisseuran 80. toimintavuosi toteutui pääosin laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. 


Seuran jäsenmäärä toimintavuoden 2019 lopussa oli  280 henkilöä, joista miehiä 109, naisia 72, poikia 62 ja tyttöjä 37. Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 34:llä.