Toimintakertomus 2018

Hämeenlinnan Tennisseuran 79. toimintavuosi toteutui pääosin laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. 


Seuran jäsenmäärä toimintavuoden 2018 lopussa oli  246 henkilöä, joista miehiä 89, naisia 61, poikia 60 ja tyttöjä 36. Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 40:llä.