TENNISLIITON TASA-ARVO-OHJEISTUS 2018 – TOIMINTAOHJEET HÄIRINTÄ- JA KIUSAAMISTAPAUKSIIN

Tennisliiton laatima tasa-arvo-ohjeistus on valmistunut. Kyseinen ohjeistus on ja löydettävissä kokonaisuudessaan Tennisliiton kotisivuilta:

http://www.tennis.fi/tennisliitto/yhdenvertaisuus/.

Julkaisussa on seuroille yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja urheilun eettisiin asioihin liittyviä ohjeita, joita Tennisliitto suosittelee seuroille. Lisäksi suosittelemme seurojen hallituksia ottamaan näitä suosituksia seurojen arkeen käyttöön, jotta voimme mahdollistaa yhdenvertaiset, tasa-arvoiset ja eettisesti kestävät harrastusmahdollisuudet jokaiselle tenniksen harrastajalle.

Mikäli havaitset tai olet havainnut häirintää seurassasi, niin toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

• Mikäli olet joutunut tai tiedät toisen joutuneen minkäänlaisen häirinnän uhriksi, kerro asiasta välittömästi luotettavalle aikuiselle, kuten vanhemmillesi, esimiehellesi, seurasi toiminnanjohtajalle, seurasi puheenjohtajalle tai Suomen Tennisliitolle. Suosittelemme olemaan kuitenkin yhteydessä SUEK:iin (www.suek.fi) joko suoraan tai nimettömästi ILMO-palvelun kautta (https://ilmo.suek.fi/#!/)

  • Yhteyshenkilö seurassasi: seuran toiminnanjohtaja, puheenjohtaja tai muu vastuuhenkilö
  • Yhteyshenkilö Suomen Tennisliitolla: Henrik Zilliacus, p. 050-3745763, henrik.zilliacus@tennis.fi
  • SUEK:n nimetön ILMO-palvelu: https://ilmo.suek.fi/#!/
  • Väestöliiton Et ole yksin -palvelu: http://www.etoleyksin.fi