"Jaskan Malja" -kiertopalkinnon säännöt

1 §

”JASKAN MALJA” on kiertopalkinto, jonka on Hämeenlinnan Tennisseura ry:lle (jäljempänä seura) lahjoittanut Hämeenlinnan Tenniskeskus OyJaakko Salmela ja Veikko Syyrakki luovuttivat palkinnon vuonna 2009 seuralle sen täyttäessä 70 vuotta.

2 §

Palkinnon tarkoituksena on kannustaa seuran jäsenistöä ja muita tennisurheilun parissa toimivia aktiivisesti, aloitteellisesti ja innostavasti toimimaan seuran ja hämeenlinnalaisen tenniksen hyväksi.

3 §

Palkinnon saamisen perusteet:

urheilijan saavuttama merkittävä kilpailumenestys toimintavuoden aikana. Perusteina voidaan pitää myös menestyksen yllätyksellisyyttä sekä urheilijan osoittamaa esimerkillistä käytöstä ja tapaa edustaa seuraansa ja Hämeenlinnaa

valmentajan tai ohjaajan osoittama valmennuksellinen menestys hämeenlinnalaisessa tai alueellisessa tennistoiminnassa. Perusteena voidaan pitää myös valmennustyön pituutta ja yleistä esimerkillistä ja kannustavaa toimintaa etenkin lasten ja nuorten parissa

seuratoimijan merkittävä työpanos hämeenlinnalaisessa tai valtakunnallisessa tenniksen seura- tai järjestötyössä. Kriteereinä ovat toiminnan laatu, laajuus ja alueellinen merkitys

henkilön muulla tavoin merkittävä panos tennisurheilun kehittymiseen Hämeenlinnassa.

4 §

Palkinto kiertää kymmenen (10) vuotta. Vuonna 2019, kun seura täyttää 80 vuotta, ”JASKAN MALJAN” lopullinen voittaja valitaan vuosina 2010 – 2019 palkinnon saaneiden keskuudesta. Vuoden 2019 palkinnon saaja tulee valita ennen seuran 80-vuotisjuhlaa.

Perustellut esitykset palkinnon saajaksi tulee tehdä seuran hallitukselle kirjallisesti lokakuun loppuun mennessä. Hallitus tekee päätöksen palkinnon saajasta ennen marraskuun toimintasuunnitelma- ja vaalikokousta. Mikäli yhtään esitystä ei ole tehty, voi hallitus silti tehdä valintapäätöksen. Hallitus voi päätöksessään myös poiketa tehdyistä esityksistä.

Seuran hallitus kuulee ennen päätöstään Hämeenlinnan Tenniskeskus Oy:n johtoa.

5 §

Palkinto ja siihen liittyvä kunniakirja luovutetaan saajalleen seuran vuosikokouksessa ja se luovutetaan lopulliselle saajalleen seuran 80-vuotisjuhlassa.

6 §

Palkinnon haltijan on toimitettava palkinto moitteettomassa kunnossa seuran hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §

Seuran hallituksen tulee muistuttaa Hämeenlinnan Tenniskeskus Oy:tä tämän lupauksesta antaa palkinnon katkeamisen jälkeen uusi vastaavanlainen kiertopalkinto. Hallitus voi tällöin esittää myös muutoksia sääntöihin.

 

”JASKAN MALJA”- kiertopalkinnolla palkitut:

 

2010              Janne Heikkonen

2011              Tuula Yliniemi

2012              Marja-Liisa Hedman

2013              Pertti Kiviniemi

2014              Roope Heino

2015              Raine Jussila

2016              Severi Salmi

2017              Mauri Liukkonen

2018              Suheil Lizana

2019