Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU2018 -tutkimus

8.3.2019


Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa kerätään tietoa 1.-, 3.-, 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä.

Tutkimuksessa selvitetään kouluissa sähköisesti täytettävän luokkakyselyn avulla mm. lasten ja nuorten liikkumista, heidän käyttämiään liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, nuorten liikunnalle antamia merkityksiä, lasten ja nuorten penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja. LIITU on yhteistyötutkimus, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. 

LIITU2018-tutkimusraportti on luettavissa linkistä aukeavasta liitetiedostosta. 

http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/634/VLN_LIITU-raportti_web_final_30.1.2019.pdf