Uusia seuravalmentajia valmistui Pajulahdesta

17.1.2019


11 uutta seuravalmentajaa valmistui tammikuussa Pajulahdesta. Valmistuneiden joukossa on myös HTS:n valmentaja Stephane Gouriou. Parhaat onnittelut tuoreelle seuravalmentajalle.

Seuravalmennuskoulutus suunniteltiin vastaamaan mahdollisimman hyvin valmentajien työnkuvia seuroissa. Valmentajat saivat paljon työkaluja kenttätoimintaan. Käytännön näytöissä ja harjoituksissa kiinnitettiin myös huomiota valmentajien kenttäolemukseen. Miten osaamme esimerkiksi kommunikoida entistä paremmin valmennustyössä (ohjeistus ja palautteen anto). Seuravalmennuskurssille osallistuneet olivat erittäin kehittymishaluisia ja he loivat lähijaksolle hyvän ilmapiirin oppimiseen.

Seuravalmennuskoulutuksen pääteemoja ovat:

  1. Pelilähtöinen oppiminen – konkretia = Pelitilanteet ja taktiset päätökset + pelaamisen kehä ja lyönnin laatutekijät
  2. Lyöntien ja liikkumisen progressiivinen kehittäminen
  3. Lasten urheilu ja tennis = motoriset perustaidot ja koordinatiiviset osatekijät sekä herkkyyskaudet.