Hämeenlinnan Tennisseuran tilikokous sunnuntaina 1.3.2020 klo 12.00 Tenniskeskuksessa

10.2.2020

Kokouksessa esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto.

Kokouksessa päätetään

- tilinpäätöksen vahvistamisesta

- vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä

- käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten seuran sääntöjen 11§:n mukaisesti vireille panemat muut asiat. 
 

HTS:n jäsenet - Tervetuloa kokoukseen!